HỘ GIA ĐÌNH TIÊU THỤ 1000KW - 1500KW ĐIỆN MỖI THÁNG
Giá bán: Liên hệ

+ HỆ 10,22KWP (3 PHASE - 380V) BAO GỒM: 30 TẤM PIN + BỘ INVERTER 10 KWP ( 3 PHASE)
+ LƯỢNG ĐIỆN TẠO RA HÀNG THÁNG: 1.300 KWH
+ SỐ TIỀN TIẾT KIỆM HÀNG THÁNG: 2.775.000 - 4.340.000 VND
+ CHI PHÍ THI CÔNG: 170.000.000 VND - 190.000.000 VND
+ YÊU CẦU DIỆN TÍCH: 70M²

HỘ GIA ĐÌNH TIÊU THỤ 1500KW - 2500KW ĐIỆN MỖI THÁNG
Giá bán: Liên hệ

+ HỆ 17,28KWP (3 PHASE - 380V) BAO GỒM: 48 TẤM PIN + BỘ INVERTER 17 KWP ( 3 PHASE)
+ LƯỢNG ĐIỆN TẠO RA HÀNG THÁNG: 2.074 KWH
+ SỐ TIỀN TIẾT KIỆM HÀNG THÁNG: 4.426.000 - 6.924.000 VND
+ CHI PHÍ THI CÔNG: 289.000.000 VND - 323.000.000 VND
+ YÊU CẦU DIỆN TÍCH: 119M²

HỘ GIA ĐÌNH TIÊU THỤ 450KW - 600KW ĐIỆN MỖI THÁNG
Giá bán: Liên hệ

+ HỆ 4,32KWP (3 PHASE - 380V) BAO GỒM: 12 TẤM PIN + BỘ INVERTER 4KWP ( 3 PHASE)
+ LƯỢNG ĐIỆN TẠO RA HÀNG THÁNG: 519KWH
+ SỐ TIỀN TIẾT KIỆM HÀNG THÁNG: 1.108.000 - 1.733.000 VND
+ CHI PHÍ THI CÔNG: 68.000.000 VND - 76.000.000 VND
+ YÊU CẦU DIỆN TÍCH: 28M²

HỘ GIA ĐÌNH TIÊU THỤ 1000KW - 1500KW ĐIỆN MỖI THÁNG
Giá bán: Liên hệ

+ HỆ 10,22KWP (1 PHASE - 220V) BAO GỒM: 28 TẤM PIN + BỘ INVERTER 10KWP
+ LƯỢNG ĐIỆN TẠO RA HÀNG THÁNG: 1.300KWH
+ SỐ TIỀN TIẾT KIỆM HÀNG THÁNG: 2.775.000 - 4.340.000 VND
+ CHI PHÍ THI CÔNG: 170.000.000 VND - 190.000.000 VND
+ YÊU CẦU DIỆN TÍCH: 70M²

HỘ GIA ĐÌNH TIÊU THỤ 600KW - 1000KW ĐIỆN MỖI THÁNG
Giá bán: Liên hệ

+ HỆ 5,11KWP(1 PHASE - 220V) BAO GỒM: 14 TẤM PIN + BỘ INVERTER 5KWP
+ LƯỢNG ĐIỆN TẠO RA HÀNG THÁNG: 605KWH
+ SỐ TIỀN TIẾT KIỆM HÀNG THÁNG: 1.292.000 - 2.020.000 VND
+ CHI PHÍ THI CÔNG: 85.000.000 - 95.000.000 VND
+ YÊU CẦU DIỆN TÍCH: 35M²

HỘ GIA ĐÌNH TIÊU THỤ 350KW - 500KW ĐIỆN MỖI THÁNG
Giá bán: Liên hệ

+ HỆ 3,24KWP (1 PHASE - 220V) BAO GỒM: 9 TẤM PIN + BỘ INVERTER 3KWP
+ LƯỢNG ĐIỆN TẠO RA HÀNG THÁNG: 390KWH
+ SỐ TIỀN TIẾT KIỆM HÀNG THÁNG: 833.000 - 1.302.000 VND
+ CHI PHÍ THI CÔNG: 51.000.000 - 58.000.000 VND
+ YÊU CẦU DIỆN TÍCH: 21M²

HỘ GIA ĐÌNH TIÊU THỤ 150KW - 300KW ĐIỆN MỖI THÁNG
Giá bán: Liên hệ

+ HỆ 2,16KWP (1 PHASE - 220V) BAO GỒM: 6 TẤM PIN + BỘ INVERTER 2KWP
+ LƯỢNG ĐIỆN TẠO RA HÀNG THÁNG: 260 KWH
+ SỐ TIỀN TIẾT KIỆM HÀNG THÁNG: 555.000 - 868.000 VND
+ CHI PHÍ THI CÔNG: 34.000.000 - 38.000.000 VND
+ YÊU CẦU DIỆN TÍCH: 14M²

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây