ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 8MP 8 KÊNH - GHI HÌNH CAMERA HDTVI 4K
Giá bán: Liên hệ

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI, AHD,  Analog 
• Gán thêm 04/08 camera IP 8MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 08/16 camera IP 8MP khi tắt tất cả các kênh analog
• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264
• Độ phân giải ghi hình tối đa 8MP@12fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 3MP@18fps, 1080p/720p @ 25fps 

ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 8MP 4 KÊNH - DS-7204HTHI-K2
Giá bán: Liên hệ

• Gán thêm 04/08 camera IP 8MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 08/16 camera IP 8MP khi tắt tất cả các kênh analog
• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264
• Độ phân giải ghi hình tối đa 8MP@12fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 3MP@18fps, 1080p/720p @ 25fps 

ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 8MP 4 KÊNH - DS-7204HTHI-K1
Giá bán: Liên hệ

• Gán thêm 04/08 camera IP 8MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 08/16 camera IP 8MP khi tắt tất cả các kênh analog
• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264
• Độ phân giải ghi hình tối đa 8MP@12fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 3MP@18fps, 1080p/720p @ 25fps 

ĐẦU GHI HÌNH THÔNG MINH ACCUSENCE 5MP 8 KÊNH iDS-7208HUHI-K2/4S
Giá bán: Liên hệ

• 08/16 ngõ vào video, 04 cổng audio input, 
• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI, AHD,  Analog 
• Gán thêm 04/08 camera IP 8MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 08/16 camera IP 8MP khi tắt tất cả các kênh analog
• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264

ĐẦU GHI HÌNH THÔNG MINH ACCUSENCE 5MP 4 KÊNH iDS-7204HUHI-K2/4S
Giá bán: Liên hệ

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI, AHD,  Analog 
• Gán thêm 04/08 camera IP 8MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 08/16 camera IP 8MP khi tắt tất cả các kênh analog
• Độ phân giải ghi hình tối đa 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p @ 25fps , đầu ghi 8 kênh có hỗ trợ camera HDTVI 8MP@8fps

ĐẦU GHI HÌNH THÔNG MINH ACCUSENCE 5MP 8 KÊNH iDS-7208HUHI-K1/4S
Giá bán: Liên hệ

• Gán thêm 04/08 camera IP 8MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 08/16 camera IP 8MP khi tắt tất cả các kênh analog
• Độ phân giải ghi hình tối đa 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p @ 25fps , đầu ghi 8 kênh có hỗ trợ camera HDTVI 8MP@8fps
• Cổng HDMI độ phân giải 1920x1080 , riêng DVR 8 kênh hỗ trợ 01 cổng HDMI độ phân giải tối đa 4K * 3840 x 2160

 

ĐẦU GHI HÌNH THÔNG MINH ACCUSENCE 5MP 4 KÊNH - 1 Ổ CỨNG iDS-7204HUHI-K1/4S
Giá bán: Liên hệ

• Gán thêm 04/08 camera IP 8MP ( khi chưa tắt các kênh analog ). Gán tối đa 08/16 camera IP 8MP khi tắt tất cả các kênh analog
• Độ phân giải ghi hình tối đa 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p @ 25fps , đầu ghi 8 kênh có hỗ trợ camera HDTVI 8MP@8fps
• Cổng HDMI độ phân giải 1920x1080 , riêng DVR 8 kênh hỗ trợ 01 cổng HDMI độ phân giải tối đa 4K * 3840 x 2160

ĐẦU GHI HÌNH THÔNG MINH ACCUSENCE 3MP 16 KÊNH - 2 Ổ CỨNG iDS-7216HQHI-K2/4S
Giá bán: Liên hệ

• 08/16 ngõ vào video, 01 cổng audio input, 
• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI, AHD,  Analog ( Kết nối được với camera độ phân giải tối đa 4MP, ghi hình ở độ phân giải 4MP Lite )
• Gán thêm 04/08 camera IP 6MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 12/24 camera IP 6MP khi tắt tất cả các kênh analog

ĐẦU GHI HÌNH THÔNG MINH ACCUSENCE 3MP 8 KÊNH - 2 Ổ CỨNG iDS-7208HQHI-K2/4S
Giá bán: Liên hệ

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI, AHD,  Analog ( Kết nối được với camera độ phân giải tối đa 4MP, ghi hình ở độ phân giải 4MP Lite )
• Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP Lite @ 15fps, 3MP @ 15 fps , 1080p @ 15fps , 1080p Lite/ 720p@ 25fps 
• 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB

ĐẦU GHI HÌNH THÔNG MINH ACCUSENCE 3MP 16 KÊNH - 1 Ổ CỨNG - iDS-7216HQHI-K1/4S
Giá bán: Liên hệ

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI, AHD,  Analog ( Kết nối được với camera độ phân giải tối đa 4MP, ghi hình ở độ phân giải 4MP Lite )
• Gán thêm 02/04/08 camera IP 6MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 06/12/24 camera IP 6MP khi tắt tất cả các kênh analog

 

ĐẦU GHI HÌNH THÔNG MINH ACCUSENCE 3MP 8 KÊNH - 1 Ổ CỨNG - iDS-7208HQHI-K1/4S
Giá bán: Liên hệ


• 08 ngõ vào video, 01 cổng audio input, 
• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI, AHD,  Analog ( Kết nối được với camera độ phân giải tối đa 4MP, ghi hình ở độ phân giải 4MP Lite )
• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264 
• 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB

ĐẦU GHI HÌNH THÔNG MINH ACCUSENCE 3MP 4 KÊNH - 1 Ổ CỨNG iDS-7204HQHI-K1/2S
Giá bán: Liên hệ

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI, AHD,  Analog ( Kết nối được với camera độ phân giải tối đa 4MP, ghi hình ở độ phân giải 4MP Lite )
•Gán thêm 02 camera IP 6MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 06 camera IP 6MP khi tắt tất cả các kênh analog

ĐẦU GHI HÌNH 24 KÊNH TURBO HD 1.0 DVR - DÒNG CAO CẤP DS-7324HGHI-SH
Giá bán: Liên hệ

• Hỗ trợ camera HD TVI ,  Analog
• Gán thêm 08 camera IP 2MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 32 camera IP 2MP khi tắt tất cả các kênh analog
• Độ phân giải ghi hình tối đa 1080p / 720p@ 25fps 
• 01 cổng eSATA : dùng để tăng dung lượng lưu trữ hoặc để backup lượng lớn dữ liệu

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH TURBO HD 4.0 DVR - VỎ SẮT- HỖ TRỢ TÍNH NĂNG PoC
Giá bán: Liên hệ

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog
• Hỗ trợ Cấp nguồn qua cáp đồng trục cho các camera PoC của Hikvision
• Gán thêm 08 camera IP 6MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 24 camera IP 6MP khi tắt tất cả các kênh analog
• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH TURBO HD 4.0 DVR - VỎ SẮT- HỖ TRỢ TÍNH NĂNG PoC
Giá bán: Liên hệ

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog
• Hỗ trợ Cấp nguồn qua cáp đồng trục cho các camera PoC của Hikvision
• Gán thêm 02/04/08 camera IP 6MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 6/12/24 camera IP 6MP khi tắt tất cả các kênh analog

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH TURBO HD 4.0 DVR - VỎ SẮT- HỖ TRỢ TÍNH NĂNG PoC
Giá bán: Liên hệ

• 04/08/16 ngõ vào video, 01 cổng audio input, 
• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog
•Hỗ trợ Cấp nguồn qua cáp đồng trục cho các camera PoC của Hikvision
•Hỗ trợ chế độ lọc báo động giả False Alarm Filter khi sử dụng với camera HDTVI có cảm biến PIR

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH TURBO HD 4.0 DVR - VỎ SẮT- HỖ TRỢ TÍNH NĂNG PoC
Giá bán: Liên hệ

• 08 ngõ vào video, 01 cổng audio input, 
• 01 Cổng HDMI độ phân giải tối đa 4K ( 3840 x 2160 )
• 01 cổng RS485 , 01 cổng USB 2.0 , 01 cổng USB 3.0 , số lượng cổng báo động vào/ra : 08/04
• Hỗ trợ chế độ lọc báo động giả False Alarm Filter khi sử dụng với camera HDTVI có cảm biến PIR

ĐẦU GHI HÌNH 24 KÊNH TURBO HD 4.0 DVR - VỎ SẮT- 4 Ổ CỨNG DS-7332HUHI-K4
Giá bán: Liên hệ

• 24 ngõ vào video, 04 cổng audio input, 
• Gán thêm 16 camera IP 8MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 40 camera IP 8MP khi tắt tất cả các kênh analog
• Độ phân giải ghi hình tối đa 8MP@8fps/5MP@12fps/4MP @15fps , 3MP @ 18fps , 1080p / 720p@ 25fps

ĐẦU GHI HÌNH 24 KÊNH TURBO HD 4.0 DVR - VỎ SẮT- 4 Ổ CỨNG DS-7324HUHI-K4
Giá bán: Liên hệ

• 24 ngõ vào video, 04 cổng audio input, 
• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog
• Gán thêm 16 camera IP 8MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 40 camera IP 8MP khi tắt tất cả các kênh analog
• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH TURBO HD 4.0 DVR - VỎ SẮT- 4 Ổ CỨNG DS-7316HUHI-K4
Giá bán: Liên hệ

• 04 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB
• 01 cổng eSATA : dùng để tăng dung lượng lưu trữ hoặc để backup lượng lớn dữ liệu
• Cổng HDMI độ phân giải tối đa 4K ( 3840 x 2160 )
• 01 ngõ ra CVBS , 01 ngõ VGA 1920x1080
• 02 Cổng mạng RJ45 10/100/1000

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH TURBO HD 4.0 DVR - VỎ SẮT- 4 Ổ CỨNG DS-7308HUHI-K4
Giá bán: Liên hệ

• 08 ngõ vào video, 04 cổng audio input, 
• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog
• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264
• Độ phân giải ghi hình tối đa 8MP@8fps/5MP@12fps/4MP @15fps , 3MP @ 18fps , 1080p / 720p@ 25fps
• 04 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB

ĐẦU GHI HÌNH 04 KÊNH TURBO HD 4.0 DVR - VỎ SẮT- 4 Ổ CỨNG DS-7304HUHI-K4
Giá bán: Liên hệ

• 04 ngõ vào video, 04 cổng audio input, 
• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog
• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264
• Độ phân giải ghi hình tối đa 8MP@8fps/5MP@12fps/4MP @15fps , 3MP @ 18fps , 1080p / 720p@ 25fps

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH TURBO HD 4.0 DVR - VỎ SẮT DS-7216HUHI-K2
Giá bán: Liên hệ

• Gán được 16 camera IP 8MP. Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 32 camera IP 8MP khi tắt tất cả các kênh analog
• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro + ,H.265 Pro,  H.265 , H.264+, H.264
• Độ phân giải ghi hình tối đa 8MP@8fps, 5MP@12fps, 4MP @15fps ,3MP@18fps , 1080p /720p@25fps

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH TURBO HD 4.0 DVR - VỎ SẮT DS-7208HUHI-K2
Giá bán: Liên hệ

• 08 ngõ vào video, 01 cổng audio input. Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog
• Gán được 08 camera IP 8MP. Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 16 camera IP 8MP khi tắt tất cả các kênh analog
• Hỗ trợ chế độ lọc báo động giả False Alarm Filter khi sử dụng với camera HDTVI có cảm biến PIR

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây